Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 3, triển khai kế hoạch tháng 4/2017

 

         Ngày 13/4/2017 trường TH Ký Phú tổ chức họp Hội đồng để đánh giá lại công tác tháng 3 và triển khai kế hoạch công tác tháng 4.

          Một số hình ảnh:

 

 

 

 

 

 

Tác giả: admin